TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

LTE skratka (3GPP Long Term Evolution), niekedy sa nazýva aj ako 4G LTE alebo len 4G je technológia určená na vysokorýchlostný internet v mobilných sieťach.

Príčiny rušenia medzi DVB-T/-T2 a LTE 800

Blízkosť frekvencií vysielania základňových staníc LTE800 (BS) a vysielačov DVB T/-T2, v kombinácii so selektivitou prijímačov DVB-T, dáva predpoklady na vznik viacerých interferenčných mechanizmov, popísaných v nasledujúcich bodoch.

Frekvenčný plán pre nasadenie LTE800

Frekvenčný plán pre nasadenie LTE800 

Žívé spektrum LTE 800

LTE 800 

Meranie v pásme LTE 800

LTE INGRESS TEST 

Vplyv selektivity prijímača DVB-T/-T2 - nebezpečenstvo prebudenia vstupných obvodov

Selektivita prijímača je jeho schopnosť oddeliť užitočný signál od nežiaduceho signálu pri ktorom je ešte prijímač schopný užitočný signál spracovať s definovanou úrovňou chybovosti.

Rušenie LTE800 do kanála DVB-T K60

Vzhľadom na to, že medzi TV vysielaním v UHF kanáli K60 a prvým zostupným kanálom (downlink) LTE je len 1 MHz ochranné pásmo, možno očakávať, že pri prekročení požadovaného ochranného pomeru susedného kanála dôjde k vzniku rušenia. K tomu obvykle dochádza vtedy, keď je úroveň signálu LTE800 o 27 dB vyššia než signál DVB-T

LTE rušenie 60K

Rušenie DVB-T/-T2 koncovým zariadením LTE800

Tento typ rušenia sa prejavuje najmä pri vnútornom prenosnom príjme DVB-T/-T2, napríklad pri používaní izbových antén.

LTE rušenie mob. telefonom

Rušenie spôsobené mimopásmovými emisiami LTE800

V praxi základňová stanica LTE800 vyžaruje významnú energiu aj priamo na frekvenciách kanálov DVB-T/-T2 (tzv. „mimopásmové emisie" - „out of band emissions"), čo má za následok rušenie aj napriek tomu, že sa v prijímači DVB-T použijú filtre pre potlačenie signálu základňovej stanice. Takéto rušenie nemožno riešiť v prijímači. Tento jav je znázornený na obrázku červenou farbou.   

LTE mimopasmova emisia 
Meranie amplitúdových frekvenčných charakteristík predradných filtrov LTE800

Vstupný referenčný signál

vstupný referenčný signál

Profesionálny filter pre LTE 800

profesionálny filter LTE

profesionálny filter LTE

Bežne dostupný filter pre LTE 800

LTE filter

Odladenie LTE800 s ponechaním 60K (NZTV) v praxi

60K plus LTE 800 

60K plus LTE 800

60K plus LTE 800 odladene (použil sa profesionálny filter) 

60K plus LTE 800 odladene

60K plus LTE 800 - kontrolné meranie

60K plus LTE 800 kontrolne meranie

60K plus LTE 800 odladene - kontolné meranie

LTE 800 je potlačené o 36,08 dBµV 

60K plus LTE 800 odladene kontrolne meranie