TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

LNB Wide Band

LNB Wide Band

LNB Wide Band je určený pre aplikácie v multiswitchových systémoch s technológiou Wide Band. S jedným lokálnym oscilátorom poskytuje oveľa širší stredný frekvenčný rozsah 290 až 2340 MHz ako bežné LNB. Na rozdiel od štandardných Quatro LNB má LNB Wide Band dva výstupy polarizácie H a V. Znamená to, že distribúcia signálov z jedného satelitu vyžaduje len dva koaxiálne káble medzi LNB a multiprepínačom.

 

Horizontálna polarizácia LNB Wide Band 

meranie LNB Wide Band

meranie LNB Wide Band

meranie LNB Wide Band

Vertikálna polarizácia LNB Wide Band

meranie LNB Wide Band

meranie LNB Wide Band

meranie LNB Wide Band