TP-plus »» SATELITNÁ, DVB-T a DAB TECHNIKA PRE KAŽDÉHO » freeSAT » Skylink » plustelka

Meranie vložného útlmu

Referenčný signál 100MHz, 470MHz, 790MHz

Meranie

Vložný útlm koaxiálneho kábla 120CU1 (100m)

Meranie

Nastavenie prístroja - Max útlm pre verifikáciu 4,0dB

Meranie

Vložný útlm dvojitého rozbočovača (vzorka A)

Meranie

Vložný útlm dvojitého rozbočovača (vzorka B)

Meranie