TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » freeSAT » DIGI SLOVAKIA » Skylink » plustelka

POZOR ZMENA v DVB-T !

  • DVB-T vysielanie cez anténu mení svoje vysielacie frekvencie a je naplánovaný aj prechod prvého celoplošného multiplexu zo súčasnej normy DVB-T na novšiu DVB-T2.

  • Prelaďovanie je z dôvodu uvoľňovania pásma 700 MHz (49. až 60. kanál), ktoré od členských štátov žiada Európska únia. Toto pásmo bude totiž v budúcnosti využívané pre potreby mobilného internetu.

  • V našom regióne (Nové Zámky a okolie) nastane zmena postupne podľa nižšie uvedenej tabuľky

DVB-T zmena frekvencií

 

Pre zabezpečenie príjmu signálu z nových frekvencií bude treba preladiť DVB-T (T2) prijímač a vymeniť priepust v anténovom rozvode.

Priepust