TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » freeSAT » DIGI SLOVAKIA » Skylink » plustelka

Maďarsko testuje DVB-T2 vysielanie z vysielača Budapešť na 34K.

  • Testovanie prebieha z dôvodu príprav na uvoľňovanie pásma 700 MHz (49. až 60. kanál), ktoré od členských štátov žiada Európska únia. Toto pásmo bude totiž v budúcnosti využívané pre potreby mobilného internetu.

  • Štart ostrého vysielania v štandarde DVB-T2 je naplánovaný v Maďarsku v roku 2020, kedy sa bude zároveň aj prelaďovať z dôvodu uvoľňovania pásma 700 MHz. Prevádzkovateľom vysielačov bude aj naďalej súčasný operátor Antenna Hungária.

  • Plánuje sa päť multiplexov
  1. MUX A (DVB-T / AVC)
  2. MUX B (DVB-T / AVC)
  3. MUX C (DVB-T2 / HEVC)
  4. MUX D (DVB-T2 / HEVC)
  5. MUX E (DVB-T2 / HEVC) - test na 34K
     

Meranie signálu

Meranie signálu

Meranie signálu

Meranie signálu

Meranie signálu

Test HEVC z vysielača GYŐR na 22K DVB-T

meranie

meranie

meranie

meranie