TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

Vplyv počasia na kvalitu príjmu satelitnej televízie

Oblačnosť:

  • Extrémne meteorologické javy, ako je silná búrka, husté sneženie, námraza, a pod. môžu vo výnimočných prípadoch spôsobiť zhoršenie vášho satelitného príjmu. Signál z družice totiž nemusí cez túto „prekážku" preniknúť až k vašej satelitnej anténe (parabole) v dostatočnej kvalite. Neznamená to ale, že by prevádzkovateľ prestal fungovať, len sú momentálne extrémne zhoršené vaše konkrétne príjmové podmienky.
  • Pokiaľ však u vás k zhoršeniu kvality televízneho príjmu dochádza opakovane aj pri každom bežne zhoršenom počasí, nie je príčina u prevádzkovateľa vysielania, ale ukazuje to na poruchu na vašom prijímacom zariadení (nesprávne nastavenie satelitnej antény, porucha na konektoroch, porušenie koaxiálneho kábla či LNB, prehnutá anténa, alebo iná porucha (strom pred parabolou prípadne iná prekážka)). Pri správnom nastavení nemôžu bežné výkyvy počasia satelitný príjem nijak viditeľne zhoršovať.

Vietor:

  • Silný vietor môže vychýliť nasmerovanie vašej satelitnej antény a tým aj zhoršiť kvalitu vášho televízneho príjmu. Pri stabilnom uchytení antény však môžu silné nárazy vetra spôsobovať len momentálne výpadky. Pokiaľ však nie je vaša anténa upevnená dostatočne, môže dôjsť aj k trvalému vychýleniu.

S niektorými drobnými problémami si môžete poradiť sami (odstránenie vrstvy snehu či ľadu zo satelitnej antény). V ostatných prípadoch je však nevyhnutný odborný zásah servisným technikom vybaveným zodpovedajúcim meracím zariadením (nasmerovanie satelitnej antény, kontrola funkčnosti LNB, konektorov, koaxiálneho káblu, rušenia, a pod.) - jedná sa o platenú službu diagnostika poruchy alebo oprava vonkajšej jednotky SAT. zariadenia.