TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

Diagnostika poruchy - meranie signálu

  • meracím prístrojom technik realizuje meranie signálu na sat. zariadení (na koncovom bode)
  • obdržíte od technika merací protokol
  • pozor ! Nejedná sa o opravu, ale zistenie stavu či funguje prijímací reťazec správne alebo nie

MERANIE SIGNÁLU - merací protokol