TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka
Poznáte HDMI ?

 
HDMI
 
 • HDMI je skratka výrazu High Definition Multimedia Interface, čo v preklade znamená multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením. Na jeho vývoji sa zhodli a podieľali výrobcovia spotrebnej elektroniky, ako sú Hitachi, Matsushita Electric (Panasonic), Royal Philips Electronics, Silicon Image, Sony Corporation, Thomson (RCA) a Toshiba Corporation. Na podpore tohto štandardu sa dohodli aj najväčšie spoločnosti filmového priemyslu Fox, Universal, Warner Bros. a Disney.

 • HDMI je rozhranie, ktoré by malo nahradiť veľké množstvo analógových a digitálnych rozhraní, ich konektorov a káblov. Podľa analýz bežné domáce kino používa až 13 druhov káblov. Rozhranie je plne digitálne, prenáša obraz v štandardnom, rozšírenom a HD formáte, digitálny viackanálový zvuk aj riadiace dáta, pričom projektovaná dátová priepustnosť je až 5 Gb/s, čo by malo byť dostačujúce aj na budúce rozširovanie. Komunikácia je nekomprimovaná a obojsmerná. Rozhranie nemá zbernicový charakter, prepája vždy dva vzájomne komunikujúce body.

 • Káble a konektory
  Rozhranie je koncipované tak, aby využívalo klasické medené káble s veľkou dĺžkou, ktorá však nie je normou špecifikovaná. Výrobcovia predpokladajú dodávky káblov s dĺžkou až 15 m, pričom ďalšie zdokonalenie technológie umožní ich predĺženie. Konektor je 19-pólový a má šírku iba 14 mm.

 • Obraz
  HDMI podporuje rozlíšenia HDTV a od verzie 1.2 aj štandardné rozlíšenia grafických kariet a monitorov počítačov. HDMI disponuje dostatočnou kapacitou na podporu rozlíšení HDTV od 720p cez 1080i až po 1080p. Podporované sú však aj rozšírené formáty 480p alebo štandardné formáty, ako je napríklad NTSC alebo PAL.

 • Zvuk
  HDMI dokáže preniesť širokú paletu digitálnych zvukových formátov. V najjednoduchšom prípade ide o stereofónny zvuk, podporovaných je však až 8 kanálov pri vzorkovacej frekvencii až do 192 kHz a jednotlivé vzorky môžu mať šírku až do 24 bitov. Štandard dovoľuje prenášať aj komprimovaný zvuk vo formátoch Dolby alebo DTS alebo jednobitový zvuk, ako je SuperAudio CD DSD (Direct Stream Digital).

 • Výhody rozhrania

 • HDMI je rozhranie spätne kompatibilné s DVI
  Plne digitálne rozhranie umožňuje prenos dát bez straty kvality pri konverziách a prestupoch signálu konektormi a v kábloch. Rozhranie má dostatočnú kapacitu na prenos dát nastupujúcich videoformátov, podporovaných novými médiami Blu-Ray a HD DVD
  Použitie jediného rozhrania ako náhrady mnohých iných môže pomôcť vo využívaní domácej audiovizuálnej techniky aj menej zdatným používateľom a zabráni vytváraniu neprehľadných zmätí káblov pri prepájaní prístrojov domáceho kina
  Existuje veľa formátov zvuku a obrazu, obojstranná komunikácia preto umožňuje zariadeniam „dohodnúť sa" na optimálnom formáte prenášaných dát. Zariadenia sú schopné prispôsobiť sa prijímanému typu dát, čo si možno predstaviť napríklad tak, že ak sa zmení pomer strán obrazu zo 16:9 na 4:3, automaticky sa prestaví aj zobrazovacie zariadenie
  Ďalšou výhodou je integrované diaľkové ovládanie zariadení, pričom jediným tlačidlom možno nakonfigurovať celý reťazec zariadení zabezpečujúcich prehrávanie multimediálnych dát. Aktivujú sa pritom len tie zariadenia, ktoré sa na ňom budú bezprostredne podieľať

 • Zhrnutie do piatich dôvodov prečo prepojiť Váš systém domáceho kina káblami HDMI:

 • Digitálna kvalita je vždy vyššia
  Jediný kábel (video aj audio spolu) znamená koniec „hniezdam"
  Integrované diaľkové ovládanie poskytuje jednoduché ovládanie systému
  Automatický výber zobrazovaného formátu podľa formátu vysielaného obsahu
  Kompatibilita s počítačmi umožňuje použiť vaše HDTV zariadenie ako monitor (cez DVI)