TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » freeSAT » DIGI SLOVAKIA » Skylink » plustelka

Rotor STAB stručný popis.

STAB HH100

Zariadenie ROTOR STAB slúži pre automatické natočenie satelitnej antény na zvolenú družicu. Spája v sebe funkciu motora a polárneho závesu tak aby os otáčania antény bola zhodná so zemskou osou. ROTOR STAB je riadený digitálnym satelitným prijímačom vybaveným funkciou DiSEqC 1.2 alebo USALS, užívateľ si iba vyberie žiadaný program z programovej ponuky prijímača bez ohľadu na to z akej družice je program vysielaný. Prijímač v spolupráci s natáčacím zariadením ROTOR STAB anténu nasmeruje automaticky na správnu družicu. Napájanie a ovládanie motora je realizované prostredníctvom jediného koaxiálneho kábla, ktorý zároveň privádza tiež signál od antény k prijímaču.

Podrobné technické údaje pre rotor STAB HH100:

Komunikačný protokol........................................USALS / DiSEqC1.2®
Maximálny priemer paraboly...................................................100 cm
Maximálna hmotnosť paraboly.................................................12 Kg
Priemer nosného stožiaru.......................................Ø, od 50 do 83 mm
Dĺžka stožiara pre parabolu..................................................125 mm
Priemer stožiara pre parabolu ............................................Ø, 54 mm
Uhol otáčania....................................................................± 65°
Rýchlosť otáčania......................................1,8°/s (18V), 1,2°/s (13V)
Pracovné napájacie napätie...............................................13 / 18 V
Spotreba v pohotovostnom režime..........................................30 mA
Prevádzková spotreba.......................................................190 mA
Spotreba pri začatí pohybovania.....................................max. 350 mA
Prevádzková teplota................................................-40°C ~ +80°C
Maximálna relatívna vlhkosť...................................................100%
Programovateľné pozície (DiSEqC1.2®) .............................49 satelitov
Prednastavené pozície (DiSEqC1.2®).................................28 satelitov
Programovateľné pozície (USALS®)..............................bez obmedzenia
Konektory.........................................................................F typ
Prepojenie............................................................koaxiálny kábel
Mechanické obmedzenie.......................................................± 70°
Programovateľné elektrické obmedzenie............................od 5° do 65°
Jemné natáčanie..............................................................po 0,1°
Uhol sklonu motora na stožiari.......................................od 15° do 70°
Hmotnosť motora ..............................................................3 kg