TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » freeSAT » DIGI SLOVAKIA » Skylink » plustelka

Satelitná Toroidná parabola.  

Toroidná parabola 

Na trhu sa nachádza veľa antén, ktoré majú schopnosť prijímať signál z družíc v obmedzenom rozsahu uhlov. Ich obmezenie pochádza z parabolického konceptu. Iba jeden LNBF konvertor v strede má optimálnu príjmovú pozíciu. Inými slovami, ostatné konvertory nie sú v optimálnych pozíciách. Preto môže zákazník pozorovať zhoršenie príjmu vplyvom dažďa a upadanie sily signálu na kanáloch prijímaných týmito neoptimálne umiestnenými konvertormi. Na druhej strane, koncept toroidnej antény umožňuje umiestniť všetky konvertory do optimálnych pozícii vďaka dvojitému odrazovému dizajnu toroidnej antény. Preto toroidná anténa poskytuje rovnakú silu a stabilitu signálu pre všetky konvertory, bez ohľadu na prostredie.


Toroidal 55 alebo Toroidal 90?

Toroidal 55

  •  T55 má rovnakú efektivitu ako klasická 55 cm (20 palcová) parabola pre každý z nainštalovaných LNB konvertorov.
  • T55 umožňuje príjem až s 8 LNB konvertormi.
  • T55 pokrýva viac ako 40° (rozsah azimutu 60°).

Toroidal 90 

  • T90 má rovnakú efektivitu ako klasická 90 cm (38 palcová) parabola pre každý z nainštalovaných LNB konvertorov.
  • T90 umožňuje príjem až s 16 LNB konvertormi. 
  • T90 pokrýva viac ako 40° (rozsah azimutu 60°).