TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » freeSAT » DIGI SLOVAKIA » Skylink » plustelka

Konvertory

LNBLNBLNBLNBLNBLNBLNBLNBLNB

Pri výraznom náraste záujmu o digitálny satelitný príjem a zvyšovaní kvality a schopností samotných digitálnych prijímačov nemohli zostať pozadu ani výrobcovia konvertorov a satelitného príslušenstva. Väčšina spotrebiteľov zameriava svoj záujem zväčša na prijímače a konvertorom nevenujú zvýšenú pozornosť napriek tomu, že sa jedná o dôležitú zložku satelitného kompletu a medzi jednotlivými modelmi od jednotlivých výrobcov sú aj relatívne značné rozdiely. Faktom je, že technické parametre laikom veľa nepovedia, každopádne oplatí sa konvertorom venovať náležitú pozornosť a to prípadne sprostredkovane konzultáciou s odborníkom resp. predajcom. Popredným výrobcom konvertorov, ktorý kladie dôraz na kvalitu a technické vlastnosti patrí značka INVACOM, SHARP, TITANIUM. Ponuka konvertorov je koncipovaná ako ucelená séria pre individuálne využitie v konkrétnych zostavách a obsahuje konvertory štandardné i prírubové. Pre obe skupiny sú k dispozícii single konvertory pre pripojenie jedného prijímača, duálne konvertory s možnosťou pripojenia dvoch nezávislých satelitných prijímačov, quadro konvertory so štyrmi výstupmi pre pripojenie štyroch nezávislých satelitných prijímačov a nakoniec quadro konvertory so samostatnými výstupmi pre jednotlivé pásma VL, HL, VH, HH . Všetky konvertory sú univerzálne ( 14 / 18 V, 22 kHz ) so vstupnou frekvenciou 10,7 - 11,7 GHz a 11,7 - 12,75 GHz. Nadštandardná je i konštrukcia, ktorej je venovaná vzhľadom na využitie v exteriéri zvýšená pozornosť a samotné kovové telo konvertorov je naviac vložené do plastového korpusu, čím je zabezpečená dokonalá odolnosť voči poveternostným podmienkam a tým aj dlhá životnosť. Profesionálne konvertory sa okrem konštrukcie líšia od konkurencie aj ďalšími vlastnosťami. Z technického hľadiska je to najmä frekvenčná charakteristika, stabilita a hodnota šumového čísla 0,2 - 0,1dB, ktorá zabezpečuje bezproblémový príjem v zhoršených alebo obmedzených podmienkach. Tento fakt má význam ani nie tak pri príjme z u nás najvyužívanejších družíc s pokrytím oblasti strednej Európy kvalitným a dostatočne silným signálom, ale pre tých ktorí sledujú programy z družíc, ktorých vyžarovací diagram zasahuje naše územie okrajovo, alebo príjem je iným spôsobom limitovaný, prípadne sú nútený z určitých dôvodov používať satelitné antény s menším priemerom. V takýchto situáciách bežný konvertor nezabezpečí kvalitný príjem, prípadne neumožní žiadny príjem. Použitím vhodného typu konvertora je však možné v oblastiach resp. prípadoch vyskytujúcich sa na hranici možnosti príjmu vyťažiť maximum. Bežne používané konvertory so šumovým číslom 0,6 a viac môžu pri nevhodne resp. neadekvátne zvolenej anténe, alebo pri zhoršených príjmových podmienkach spôsobených počasím vykazovať rozklad obrazu, resp. jeho výpadky. Preto má význam venovať pozornosť voľbe typu konvertora, pre zabezpečenie stabilného a nerušeného príjmu. Konvertory INVACOM, SHARP, TITANIUM, DIAVOLO sú svojím určením zamerané pre náročnejších spotrebiteľov vyžadujúcich stabilitu príjmu, vyrovnanú charakteristiku a spoľahlivosť. Svojimi vlastnosťami dokážu zabezpečiť príjem programov z družíc, na ktoré iné konvertory už jednoducho nestačia a tým zvýšiť úžitkovú hodnotu celého satelitného kompletu.