TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

Direct-to-home


Čo sú to transmisie direct-to-home (DTH)?

  • Prevádzkovatelia televízneho a rozhlasového vysielania dopravujú svoje programy k družici, ktorá ich následne vysiela priamo ku všetkým anténam, nachádzajúcim sa v oblasti obsiahnutej družicovým signálom.
  • Vysielatelia môžu vysielať svoje programy pomocou analógovej alebo digitálnej technológie, dokonca aj v najnovšom formáte HDTV. Ponuka staníc obsahuje veľké množstvo televíznych a rozhlasových kanálov. Družica umožňuje prístup aj k službám širokopásmového internetu.
  • Právo na inštaláciu satelitnej antény zaručuje paragraf 10 Konvencie ľudských práv a paragraf 2 Nariadenia o nadhraničnej televízii. V niektorých krajinách a v niektorých prípadoch má uplatnenie zákon o ochrane pamiatok alebo individuálne rozhodnutie majiteľa prenajímaných priestorov alebo nehnuteľností.
DTH