TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

Čo je nevyhnutné?


Pre prijímanie DTH programov v samostatnom dome alebo v panelákovej zástavbe budete potrebovať:

  • Malú satelitnú anténu s konvertorom (LNB)
  • Satelitný prijímač
  • Televízny prijímač

Anténa a konvertor (LNB)

Parabolická anténa Pre príjem analógových a digitálnych programov potrebujete parabolickú anténu. Čím bližšie sa k hranici dosahu signálu družice nachádzate, tým väčšiu anténu treba nainštalovať.

V predaji sú dostupné tiež antény rôznej farby a dokonca antény s perforáciou, ktorých cieľom je dosiahnutie efektu priesvitnosti. Vďaka tomu je anténa menej viditeľná.

LNB  Signály z družice sa odrážajú od antény a sú sústreďované v konvertore (LNB), ktorý je umiestnený v prednej časti antény na konci ramena. Konvertor následne prenáša signál do satelitného prijímača.

Pre prijímanie programov z družice je potrebná anténa vybavená jednovýstupovým konvertorom. V prípade, ak máte satelitný prijímač s dvoma tunermi alebo chcete prijímať programy na dvoch samostatných televíznych prijímačoch, budete potrebovať dva prijímače a dvojitý konvertor (twin).

Satelitný prijímač


Prijímač Výber prijímača je závislý od druhu programov, ktoré chcete prijímať - sú to digitálne, analógové alebo HDTV programy.

Televízne a rozhlasové digitálne stanice

  • Prijímače free-to-air (set-top boxes) - najjednoduchšia a najlacnejšia možnosť, ktorá Vám dovolí prijímať nekódované tv a rádio stanice.
  • Dekodér - umožňuje prijímanie staníc s voľným príjmom (free-to-air), no zároveň aj stanice platené (kódované), ak sú vo Vašej krajine ponúkané (napr. UPC Direct).
  • Analógová televízia a rozhlas - potrebujete analógový satelitný prijímač.
  • HDTV - pre prijímanie programov s vysokým rozlíšením (HD) potrebujete vhodný prijímač.

Televízny prijímač


Satelitný prijímač pripojený k televíznemu prijímaču umožňuje sledovať satelitný program. Pamätajte na to, že signály HDTV je možné prijímať iba na obrazovke, ktorá je kompatibilná s HD.