TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

 Zlúčenie antén NITRA - GERECSE

Doporučenie pre montáž DVB-T antén

  • Pre kvalitný a stabilný príjem DVB-T (T2) je rozhodujúce umiestnenie antény. Samozrejmosťou je, že všetky prvky prijímacieho systému (vrátane antény) sú technicky kvalitné a celá montáž je profesionálne prevedená. Istotou kvalitnej inštalácie a nastavenia prijímacieho systému, je premeranie všetkých základných, kvalitatívnych parametrov pomocou spoľahlivého meracieho prístroja.

Zapojenie DVB-T v rodinnom dome pre 5 účastníkov

DVB-T zlúčenie antén v praxi