TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

 DVB-T

Meranie na signáloch DVB-T / T2 

Pre korektné posúdenie prijímaného signálu je nutné merať nasledovné parametre:

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie 

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

HEVC 

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

Meranie

 

  • Zhrnutie:
  1. Na záver môžeme konštatovať.
    Spoliehať sa na údaje, ktoré poskytujú STB (digitálne pozemné prijímače) o sile a kvalite signálu sú nedostačujúce. Hlavne pri zložitých príjmových podmienkach.
  2. Preto každý profesionál musí mať istotu že inštaláciu zrealizoval čo najlepšie na základe meraní meracím prístrojom na ktorom môže merať minimálne hore uvedené parametre.
  3. Pre dlhodobú analýzu signálu sa dá použiť funkcia MEROGRAM a SPECTROGRAM.
  • MEROGRAM

meranie

  • SPECTROGRAM

meranie