TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

 V našom VF pracovisku sú konštruované a ladené selektívne obvody.

  • kompletizácia a spájkovanie

krabička a súčiastky

 

Selektívne obvody

  • naladené a otestované selektívne obvody

Selektívne obvody

Prenosová charakteristika selektívnych obvodov (séria HQ) 

  •  priepust 26K, 29K, 41K, 59K

priepust 26,29,41,59K

  • priepust 60K

priepust 60K

  • priepust 28K-31K a 45K-48K

priepust 28K-31K a 45K-48K

priepust 28K-31K a 45K-48K v2