TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » freeSAT » DIGI SLOVAKIA » Skylink » plustelka

Kotvenie do zateplenej fasády bez tepelných mostov !

Certifikovaná dištančná montáž.

 • Na označenie kontaktných zatepľovacích systémov sa používa aj skratka ETICS odvodená z anglického názvu External Thermal Insulation Composite Systems. Na ich zhotovovanie platí technická norma STN 73 2901. Použiť by sa mali iba zatepľovacie systémy, pre ktoré boli vydané dokumenty o preukazovaní zhody. Zhotovovanie tepelnoizolačných systémov zabudovaním jednotlivých komponentov by mal vykonávať zhotovovateľ s kvalifikáciou. 

Zateplená fasáda - kotvenie bez tepelných mostov

osadená kotva - detail

Kotvenie do zateplenej fasády

Žltá farba znázorňuje prerušený tepelný most.

Kotvenie do zateplenej fasády

Popis:

Kotva do zateplenej fasády bez tepelných mostov.

kotva do zatelpenej fasady

1 - závitová tyč z pevnostnej ocele (triedy 8.8) pre ukotvenie do steny pomocou chemickej malty
2 - nastaviteľná závitová tyč pre jednoduchú montáž
3 - vysokopevnostný kužel vyrobený z plastu so sklenými vláknami s nosnosťou 25kN (2,5 tony)
4 - samorezný kužel si pri montáži vyfrézuje otvor cez omietku do izolácie
5 -
kužel zo špeciálneho vysokopevnostného plastu prerušuje tepelný most
6
- materiál nerez ocel
7 - závitový svorník s nastvitelnou užitočnou dĺžkou, vďaka ktorej nie sú žiadne presahy cez maticu
8 - závitový svorník s vnútorným imbusom 6mm z nerezovej ocele


Výhody / prínosy

 • Tepelná bariéra (kotvenie bez tepelných mostov)
 • Variabilné nastavenie v širokom rozsahu
 • Úsporné a profesionálne riešenie
 • Jednoduchá a rýchla montáž bez špeciálnych nástrojov
 • Jedno upevnenie pre všetky stavebné materiály
 • Systém montáže pre veľké zaťaženia
 • Vonkajšie časti z nerezovej ocele
 • Jeden prvok pre užitočné dĺžky od 60 do 170 mm

Použiteľné pre

 • Betón, s trhlinami a bez trhlín
 • Priečne dierované tehly
 • Dutinové panely z ľahčeného betónu
 • Dierované vápencopieskové tehly
 • Plné vápencopieskové tehly
 • Plné tehly
 • Pórobetón

parabola na zateplenej fasade


Kotvenie satelitných držiakov do stavebných materiálov pomocou špičkovej nemeckej technológie chemického kotvenia.

Chemické kotvy - v čom spočíva ich hlavný princíp?

 • Ide o beznapäťové kotvenie, pri ktorom sa oceľové kotviace prvky vlepujú do podkladovej konštrukcie pomocou rôznych typov chemických mált. V porovnaní s expanzným mechanickým kotvením vzniká v podklade menšie pnutie, preto ich možno použiť na kotvenie s kratšími osovými a okrajovými vzdialenosťami.

CHEMICKÁ KOTVA (MALTA) VINYLESTEROVÁ BEZ STYRÉNU A FTALÁTU 

ETA LOGO

CHEMICKÁ KOTVA (MALTA) VINYLESTER BEZ STYRÉNU

Vlastnosti:

 • S certifikátom CE, Option 7
 • Pre závitové tyče od M8 do M30
 • S certifikátom Dibt Berlin do dutých stavebných materiálov
 • Vhodné na kotvenie skrutiek alebo závitových tyčí do betónu, do dutých a plných stavebných materiálov.
 • Bez styrénu.
 • Na kotvenie sat. konzol, zábradlí, schodov, strojov, prístreškov, atď.
 • Keď sa práca preruší, po výmene premiešávacej trysky sa ch. malta môže naďalej používať.

Závitová tyč M10

Závitová tyč M10

Matica M10 ZN, matica M10 ZN poistná

Matice M10 

Plastové sitko

Plastové sitko 

FISCHER CERTIFIKÁT RÓBERT MRAVÍK

Chystáte sa inštalovať klimatizačnú jednotku či satelitnú anténu na zateplenú fasádu? Nie je jedno, akým spôsobom to spravíte. Neodbornou montážou môžete znehodnotiť zateplenie.


 • Najlepšie by bolo vyhnúť sa kotveniu dodatočne inštalovaných zariadení cez vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém alebo realizovať ich montáž ešte pred zateplením, ale nie vždy sa to dá. Ak sa zvolí nesprávne riešenie, v mieste upevnenia vznikne nežiaduci tepelný most. Z tohto dôvodu by sa malo kotviť výlučne s prerušeným tepelným mostom. Tento princíp sa dá realizovať rôznymi technológiami.

 • Najjednoduchšie to ide s inovatívnymi upevňovacími systémami určenými na kotvenie do stien cez izoláciu. Výhoda spočíva v ich univerzálnom použití: majú prispôsobiteľnú dĺžku, držia vo všetkých bežných materiáloch a znesú aj vysoké zaťaženie. Navyše vyvŕtanú dieru dokonale utesnia, čím sa zabráni prieniku vlhkosti do zateplenia. Práca s týmito výrobkami nie je zložitá, po naštudovaní montážneho návodu sa dá zvládnuť aj svojpomocne.

 • Rátajte však s tým, že tieto špeciálne systémy sú niekoľkonásobne drahšie ako obyčajné kotvy. Ich použitím sa však vyhnete poškodeniu zateplenia.

Nevyhnutné povolenie

 • Ak plánujete kotviť satelitné a klimatizačné jednotky či sušiče bielizne do obvodovej steny, musíte takýto zásah ohlásiť stavebnému úradu. Obvodová stena je spoločná časť domu a vlastnia ju všetci vlastníci, k ohláseniu preto treba priložiť súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov. Navyše treba požiadať správcu bytového domu, respektíve spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov o vydanie stanoviska k umiestneniu technických zariadení na fasádu.

 • Montáž na zateplenú fasádu však niektoré zmluvy o spoločenstve či správcovstve rovno vylúčia. Ak je zateplená fasáda ešte v záruke, všetky zásahy má vykonať firma, ktorá realizovala zateplenie. V prípade nesprávnej inštalácie musíte všetky náklady, ktoré vzniknú poškodením fasády, znášať sami.

Ako postupovať pri dodatočných zásahoch do zateplenej fasády?

 • Kľúčové je kotvenie. Ak neprofesionálne narušíte vrstvu izolácie, vzniknú v ňom nežiaduce tepelné mosty. Pri dodatočnom kotvení komponentov je dôležité vedieť, z čoho je podklad fasády a aký izolant bol pri jej zatepľovaní použitý.

 • Stavebný a izolačný materiál predstavuje veľký rozdiel: iná kotva sa používa do tehly, iná do dreva alebo betónu. Len na základe týchto informácii vie realizátor vybrať správny druh a veľkosť kotvy napríklad pre nové žalúzie, ktorých dodatočné kotvenie prebieha podobne ako kotvenie lešenia. Dieru vo fasáde je nutné vyplniť nízkorozťažnou polyuretánovou penou, ktorá zabráni únikom tepla.

Aké sú najčastejšie chyby pri dodatočných zásahoch do zateplenia?

 • Najčastejšia chyba je použitie nesprávnych kotviacich prvkov. Použiť treba plastové alebo antikorové prvky, ktoré majú menšiu vodivosť ako oceľové a vyznačujú sa dlhšou životnosťou.

 • Ďalšia chyba je, že kovové časti prechádzajúce cez zateplenie nie sú dostatočne ošetrené vhodným náterom a dochádza ku korózii, čo sa prejaví aj stekancami na fasáde.