TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

TV - NOVÉ ZÁMKY

  • 6. februára 2020 bolo obnovené digitálne vysielanie NZ TV z miestneho multiplexu v Nových Zámkoch
  • vysiela sa na 47K TVB-T
  • vysielač je umiestnený na budove Fakultnej nemocnici s poliklinikou

Príjem signálu NZ TV - meranie

NZTV - meranie

NZTV meranie CONSTELLATION

NZTV meranie - video