TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » freeSAT » DIGI SLOVAKIA » Skylink » plustelka

TV - NOVÉ ZÁMKY

  • 17. júla 2013 bolo spustené digitálne vysielanie NZ TV z miestneho multiplexu v Nových Zámkoch
  • vysiela sa na 60K (Michalská bašta - vodojem)
  • 31.12.2019 bolo ukončené vysielanie na 60K (koniec platnosti licencie na 60K)
  • Plánuje sa pokračovanie vysielania na 47K (január 2020)

Príjem signálu NZ TV - meranie

meranie NZTV 60K

meranie NZTV 60K

meranie NZTV 60K

meranie NZTV 60K

meranie NZTV 60K

meranie NZTV 60K

meranie NZTV 60K