TP-plus »» SATELITNÁ, DVB-T a DAB TECHNIKA PRE KAŽDÉHO » freeSAT » Skylink » plustelka

Pozor na HDMI !

Ak zapájate HDMI kábel majte odpojené zariadenia od elektrickej siete, lebo v opačnom prípade sa Vám môže stať, že HDMI port nenávratne poškodíte.

Pozor na HDMI

Pozor na HDMI

Pozor na HDMI

Pozor na HDMI

Pozor na HDMI

Pozor na HDMI