TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

Pozor na HDMI !

Ak zapájate HDMI kábel majte odpojené zariadenia od elektrickej siete, lebo v opačnom prípade sa Vám môže stať, že HDMI port nenávratne poškodíte.

Pozor na HDMI

Pozor na HDMI

Pozor na HDMI

Pozor na HDMI

Pozor na HDMI

Pozor na HDMI