TP-plus »» SATELITNÁ, DVB-T a DAB TECHNIKA PRE KAŽDÉHO » freeSAT » Skylink » plustelka

Lissajousove obrazce so zmenou fáze po 10°

X:Y pomer frekvencií 1:1

meranie osciloskopom

meranie osciloskopom

meranie osciloskopom

X:Y pomer frekvencií 1:2

meranie osciloskopom

X:Y pomer frekvencií 1:3

meranie osciloskopom

X:Y pomer frekvencií 1:4

meranie osciloskopom