TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

Zatečený tuner - voda vnikla do tunera a aj celého prijímača cez porušený plášť koaxiálneho kábla "za dobrú cenu"

koaxiálny kábel - porušená izolácia

zatečený tuner pred opravou

zatečený tuner

zatečená doska tunera

zatečený tuner po oprave

zatečený tuner po oprave

zatečená doska tunera po oprave