TP-plus »» SATELITNÁ, DVB-T a DAB TECHNIKA PRE KAŽDÉHO » freeSAT » Skylink » plustelka

Zlúčenie antén pre príjem slovenského a maďarského DVB-T s použitím selektívneho zosilňovača. 

Popis:

Selektívny zosilňovač

  • je doporučený pre príjem signálov z dvoch antén, pre jedného účastníka
  • je optimalizovaný pre napájanie z DVB-T prijímača (5V DC)

Doporučené zapojenie:

 DVB-T zlúčenie antén

Upozornenie !

  • napájacie napätie pre zosilňovač je potrebné zapnúť v DVB-T prijímači
  • ak DVB-T prijímač neumožňuje napájanie zosilňovača, tak je nutné použiť napájací adaptér s napájacou vyhybkou (zdroj 5 až 12 V / 100 mA)


 

Selektívny zosilňovač pre 3 účastníkov.

Selektívny zosilňovač

  • je doporučený pre príjem signálov z dvoch antén, pre 3 účastníkov (3-TV)

Doporučené zapojenie:

 DVB-T zlúčenie antén


V predajni sú dostupné aj iné komponenty pre zlúčenie antén a rozbočenie DVB-T signálu. 

V našom VF pracovisku sú konštruované a ladené aj tieto selektívne obvody.

  • kompletizácia a spájkovanie

krabička a súčiastky

 

Selektívne obvody

  • naladené a otestované selektívne obvody

Selektívne obvody

Prenosová charakteristika selektívnych obvodov (séria HQ) 

  • priepust pre 21K, 48K, 63K, 64K

priepust

priepust

  • priepust 27K, 56K, 63K, 64K

priepust

priepust