TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » freeSAT » DIGI SLOVAKIA » Skylink » plustelka

Satelitná technika

Skylink 

Dostupné v predajni: ÁNO
Skylink satelitná televízia

Objednávka Skylink produktov a služieb

 • stačí navštíviť našu  predajňu a uzatvoriť zmluvu
 • Zmluva sa podpisuje primárne elektronicky (k menu a priezvisku sa pripojí SMS kód) - majte pri sebe: mobilný telefón
 • viac informácií v našej predajni, alebo volajte 0903 351 693
 • Doklad potrebný k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní služieb Skylink - majte pri sebe: občiansky preukaz

Predaj Skylink - základné informácie

 • Zmluva sa uzatvára s viazanosťou 24 mesiacov na niektorú z vybraných služieb Skylink: Smart, Multi, Kombi, Flexi 10 alebo komlet
 • predplatné zvolenej služby min. na prvé 3 mesiace sa uhrádza v hotovosti bezprostredne pri uzatvorení Zmluvy a to do rúk Predajcu
 • na ďalšie časové obdobie po úvodných 3 mesiacoch sa Užívateľ zaväzuje hradiť predplatné riadne tak, aby nedochádzalo k prerušeniu poskytovanej služby Skylink

Inštalácia

 • Inštaluje sa dotovaný satelitný prijímač KAON-MZ50 Skylink ready s automatickým ladením (Štandardná inštalácia)
 • Rozšírená inštalácia - je inštalácia, pri ktorej umiestnenie Satelitnej antény alebo množstvo alebo akosť použitého Súvisiaceho príslušenstva (parabola, F konektory, atď..) a najmä kabeláže (CU PE) presiahnu rozsah Štandardnej inštalácie. Cena za použitý nadštandardný materiál je spoplatňovaná osobitne podľa cenníka technika a nie je súčasťou ceny za Štandardnú inštaláciu. Cenu za použitý nadštandardný materiál a zvlášť spoplatňované nadštandardné práce Užívateľ uhrádza v hotovosti bezprostredne po inštalácii sat. zariadenia.

Porovnanie štandardnej a nadštandardnej kabeláže:

 • A - medený vonkajší koaxiálny kábel CU PE s profesionálnym tlakovým vodotesným F konektorom (nadštandardný materiál)
 • B - koaxiálny kábel CSS s F konektorom (štandardný materiál) (CSS = pomedené železo / overte magnetom)

koaxiálny kábel s konektorom F

Aktuálny zoznam programov Skylink nájdete na

Satelitný prijímač KAON MZ-50

Kaon MZ-50 predný panel

Kaon MZ-50 zadný panel

Kaon MZ-50 diaľkový ovládač

 Skylink karta

« späť