TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » freeSAT » DIGI SLOVAKIA » Skylink » plustelka

Satelitná technika

Skylink 

Dostupné v predajni: ÁNO
Skylink satelitná televízia

Objednávka Skylink produktov a služieb

  • stačí navštíviť našu  predajňu a uzatvoriť zmluvu
  • Zmluva sa podpisuje primárne elektronicky (k menu a priezvisku sa pripojí SMS kód) - majte pri sebe: mobilný telefón
  • viac informácií v našej predajni, alebo volajte 0903 351 693
  • Doklad potrebný k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní služieb Skylink - majte pri sebe: občiansky preukaz

Predaj Skylink - základné informácie

  • Zmluva sa uzatvára s viazanosťou 24 mesiacov na niektorú z vybraných služieb Skylink: Smart, Multi, Kombi, Flexi 10 alebo komlet
  • predplatné zvolenej služby min. na prvé 3 mesiace sa uhrádza v hotovosti bezprostredne pri uzatvorení Zmluvy a to do rúk Predajcu
  • na ďalšie časové obdobie po úvodných 3 mesiacoch sa Užívateľ zaväzuje hradiť predplatné riadne tak, aby nedochádzalo k prerušeniu poskytovanej služby Skylink

Inštalácia 

  • Zriadenie Služby je poskytované prostredníctvom inštalácie technikom, a to aj vo forme Rozšírenej inštalácie.
  • Viac informácií.
  • BONUS na Štandardnú inštaláciu technikom.

Aktuálny zoznam programov Skylink nájdete na

Satelitný prijímač KAON MZ-50

Kaon MZ-50 predný panel

Kaon MZ-50 zadný panel

Kaon MZ-50 diaľkový ovládač

 Skylink karta

« späť