TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

Satelitná technika

Skylink 

Dostupné v predajni: ÁNO
Skylink satelitná televízia

Skylink  Nové Zámky

SKYLINK satelitná televízia - základné informácie

  • Zmluva sa uzatvára s viazanosťou 24 mesiacov na niektorú z vybraných služieb Skylink: Smart, Flexi 10, Multi, Kombi alebo Komplet
  • Doklad potrebný k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní služieb Skylink - majte pri sebe: občiansky preukaz
  • Zmluva sa podpisuje primárne elektronicky - majte pri sebe: mobilný telefón
  • predplatné zvolenej služby min. na prvé 3 mesiace sa uhrádza v hotovosti bezprostredne pri uzatvorení Zmluvy
  • na ďalšie časové obdobie po úvodných 3 mesiacoch sa Užívateľ zaväzuje hradiť predplatné riadne tak, aby nedochádzalo k prerušeniu poskytovanej služby Skylink 
  • viac informácií v našej predajni, alebo volajte 0903 351 693

Cena za zriadenie služby

Vybavenie a ŠTANDARDNÁ inštalácia za 1€ plus cena za 

  • predplatné zvolenej služby min. na prvé 3 mesiace
  • materiál a nadštandardné - netypické práce nad rámec ŠTANDARDNEJ inštalácie
  • materiál inej akosti nad rámec ŠTANDARDNÉHO materiálu

Inštalácia 

  • Zriadenie služby je poskytované prostredníctvom inštalácie technikom.Pomôcka na výpočet ceny vybraných balíčkov SKYLINK

Pomôcka na výpočet ceny vybraných balíčkov SKYLINK

Balíček komplet 45,00€ mesačne
Druhá karta (STB) 3,70€ mesačne

Prehľad TV programov satelitnej televízie SKYLINK (klik sem)

Prehľad balíčkov satelitnej televízie SKYLINK (klik sem)

« späť